top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
Bij het aangaan van een afspraak, gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail, of via online boeking, gaat u automatisch akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden. 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty By Maddy en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


 

      INSPANNING

 • Beauty By Maddy zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 • De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

 • Beauty By Maddy zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 • De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty By Maddy persoonlijk, per e-mail of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Beauty By Maddy de kosten voor de gehele geboekte behandeling doorberekenen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
   

 • Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Beauty By Maddy de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

 • Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later arriveert dan de afgesproken tijd mag Beauty By Maddy de afspraak annuleren en het gehele bedrag van de geboekte behandeling in rekening brengen bij de cliënt.

 • Indien de cliënt voor de eerste keer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty By Maddy van het gehele bedrag aan de cliënt berekenen aan het dan geldende uurtarief, bij een tweede keer wordt het gehele bedrag berekent.

 • Bij nieuwe klanten kan er een aanbetaling van 50% worden gevraagd om de afspraak definitief te maken.

 • Bij het niet nakomen van de afspraak, of niet tijdig afzeggen brengt Beauty By Maddy het gehele bedrag in rekening.

 • Bij het niet nakomen van de voorwaarden is het mogelijk dat er geen afspraak meer gemaakt kan worden.

   

      BETALING

 • ​De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pinbetaling te voldoen​​.

 • Bij nieuwe klanten kan er een aanbetaling gevraagd worden van 50%. Het restant dient direct na de behandeling voldaan te worden.

 • Aanbetalingen worden niet terugbetaald.

 • Indien cliënt dit niet na komt, kan er aangifte worden gedaan.


 

      CADEAUBON

 • Een cadeaubon uitgegeven door Beauty By Maddy is niet inwisselbaar tegen contant geld.

 • Een cadeaubon van Beauty By Maddy dient binnen 1 jaar ingewisseld te worden en is anders niet meer geldig.

 • De cadeaubon is niet geldig op verzorgingsproducten.

 • Om de cadeaubon te kunnen verzilveren dien je telefonisch of per mail een afspraak te maken bij Beauty By Maddy.       AANSPRAKELIJKHEID

 • Beauty By Maddy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 • Beauty By Maddy is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 • Ondanks dat Beauty By Maddy haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen enkel geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.

 • Beauty By Maddy is niet aansprakelijk voor, allergieën of ontstekingen. Ook als gevolg van het niet naleven van de nazorg instructies, de cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.


  VERANTWOORDING EN EIGEN RISICO

 • Alle opdrachten van cliënt aan Beauty By Maddy worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.

 • Door opdracht te geven aan Beauty By Maddyverklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.

 • Beauty By Maddy is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van een allergische reactie wat betreft: gezichtsbehandelingen, wimperextensions, lashlift, pedicure, waxen, tanden bleken of de henna brow treatment. De cliënt kan nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terugvorderen.


  GARANTIE

 • De cliënt wordt op de hoogte gebracht door Beauty By Maddy over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten. Beauty By Maddy geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandelingen.

  De garantie vervalt indien:

 • De cliënt andere producten dan door Beauty By Maddy geadviseerde producten heeft gebruikt.

 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

 • De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.

 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

  De garantie voor wimperextensions vervalt indien:

 • De cliënt heeft de wimperextensions bij een andere wimpersalon onderhouden.

 • De cliënt aan de wimpers heeft getrokken of hevig in de ogen gewreven.

 • De cliënt andere  producten heeft gebruikt dan die geadviseerd zijn, voor het onderhoud van de wimperextensions.

 • De cliënt de adviezen voor de verzorging van de wimpers, zoals beschreven in de nazorg formulier niet heeft opgevolgd.

 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 • De cliënt makeup, mascara, eyeliner heeft gebruikt op de wimper extensions.


  KLACHTEN

 • Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch een week na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty By Maddy.

 • Beauty By Maddy moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

 • Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Beauty By Maddy de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 • Indien Beauty By Maddy en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 •  De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.


  BESCHADIGING EN DIEFSTAL

 • Beauty By Maddy heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beauty By Maddy meldt diefstal altijd bij de politie.


  BEHOORLIJK GEDRAG

 • De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty By Maddy het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. Kinderen en/of huisdieren zijn niet toegestaan in de salon.  HYGIENE

 • Bij beauty By Maddy wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels. 


  ACTIES

 • Bij het boeken van een actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Deze actievoorwaarden zijn leidend en een aanvulling op de algemene voorwaarden zoals hierboven gespecificeerd.

 • Wanneer een behandeling wordt geboekt tijdens een actie periode, is het niet mogelijk om deze boeking te verplaatsen naar een datum die buiten de actie periode valt. Dan vervalt de korting van de actie en is de originele prijs van de behandeling van toepassing.

 • Een actie is niet van toepassing op reeds gemaakte en ingeplande boekingen voor de specifieke behandeling die tijdens de actie wordt aangeboden.

 • Indien tijdens een actie een aanbetaling verplicht is, is deze non-refundable. Indien de behandeling wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. Indien de behandeling naar een andere datum wordt verplaatst buiten de actieperiode, vervalt de korting maar kan de aanbetaling blijven staan.

  Bij het maken van een afspraak gaat u automatisch akkoord met de bovengenoemde algemene voorwaarden.

bottom of page